Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 zrzesza gremium uczonych prowadzących badania dotyczące mórz i oceanów. Członkowie KBM PAN reprezentują różne dyscypliny naukowe, m.in. z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych oraz prawnych i reprezentują 12 instytucji naukowych w Polsce. Zakres działania Komitetu obejmuje oceanologię, w tym głównie fizykę, chemię, biologię i geologię morza, oraz geofizykę oraz hydrotechnikę morską.
 
Działaniami Komitetu kieruje jego Prezydium, a prace merytoryczne skupione są w 4 Sekcjach.
 
Podstawowymi zadaniami Komitetu Badań Morza PAN są: 
  • integracja środowiska naukowego w zakresie oceanologii i morskich nauk pokrewnych; 
  • tworzenie forum prezentacji i wymiany myśli naukowej; 
  • ułatwianie wymiany wyników badań naukowych oraz potrzeb i doświadczeń między nauką a gospodarką; 
  • opracowywanie ekspertyz dla potrzeb administracji i instytucji gospodarczych, rządowych, samorządowych i innych; 
  • pełnienie funkcji Narodowego Komitetu ds. współpracy z międzynarodowym Komitetem SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research); 
  • opiniowanie wniosków o członkostwo PAN, nagród Prezesa Rady Ministrów i Dziekana Wydziału III PAN oraz kandydatów do Rady NCN. 
 
Podstawą realizacji zadań Komitetu jest aktywność kilkuset polskich badaczy morza oraz ekspertów z wielu dziedzin.